No Description

finetuned 1bc6b9520e Update README.md 2 years ago
README.md 1bc6b9520e Update README.md 2 years ago
bag_create_queries.pgsql 38afe1ce4b Trailing whitespace cleanup 2 years ago
drop_unused_tables.pgsql 5381483311 Readme bijgewerkt en opruimscript toegevoegd. 2 years ago

README.md

BAG Aanmaken

Dit PGSQL-script zal de BAG-dump van NLExtract aanvullen met handige gegevens.

Voorbereiding

Je moet een PostgreSQL database met de PostGIS extensie hebben. Op de Mac kun je gebruik maken van postgres.app. Op andere Unix systemen kun je ze installeren via je package manager. Op Debian:

sudo apt-get update
sudo apt-get install postgresql postgis

Maak een database bag op je PostgreSQL database met de extensie 'postgis':

psql -c 'CREATE DATABASE bag'
psql -d bag -c 'CREATE EXTENSION postgis'

Downloaden, importeren en verrijken van de bag-dump

Onderstaande procedure kan enkele uren in beslag nemen.

wget http://data.nlextract.nl/bag/postgis/bag-laatst.backup
pg_restore --no-owner --no-privileges -d bag bag-laatst.backup
psql -d bag -a -f bag_create_queries.pgsql

Resultaat

Je hebt nu een database met daarin:

  • Alle originele bag-tabellen
  • De tabel bagactueel.verblijfsobject_compleet met daarin alle verblijfsobjecten met hun oppervlakte, gebruiksdoel en adres;
  • De tabel bagactueel.pand_compleet met daarin de panden met alle adressen en oppervlakten van de verblijfsobjecten in het pand;
  • De tabel bagactueel.wp_gem_prov met daarin alle woonplaatsen en hun geovlak, maar ook bijbehorende gemeentenaam en provincienaam.

Deze tabellen zijn netjes geo-indexed zodat je ze snel kunt invoegen. In je GIS-applicatie kun je handig filteren op woonplaatsnaam, gemeentenaam en provincienaam.

Optioneel: ongebruikte tabellen verwijderen

Als je wilt kunnen alle andere tabellen (behalve de nieuw aangemaakte tabellen) verwijderd worden, en dan heb je een redelijk compacte BAG-database. Om dat te doen kun je het script drop_unused_tables.pgsql gebruiken:

psql -d bag -a -f drop_unused_tables.pgsql