No Description

Stan Jansen 65858671f5 Not reloading already existing items in target XML 7 months ago
README.md 8e77bb77d7 Eerste versie van Correspondent RSS creator 11 months ago
correspondent_rss.py 65858671f5 Not reloading already existing items in target XML 7 months ago
requirements.txt 8e77bb77d7 Eerste versie van Correspondent RSS creator 11 months ago

README.md

De Correspondent RSS Feed maker

Met dit script kun je een RSS-feed maken van de artikelen op De Correspondent.

Je hebt hiervoor Python 3.7 nodig.

Installatie

git clone https://gitlab.com/finetuned/correspondent-rss-feed
cd correspondent-rss-feed
python3.7 -m venv python_env
./python_env/bin/pip3 install -r requirements.txt

Gebruik

Je roept het script aan met de parameters email, wachtwoord en de bestandsnaam van het XML-bestand wat je wilt genereren.

./python_env/bin/python3 correspondent_rss.py mijn@email.adres MijnWachtwoord rss.xml

Evenuteel als crontab in te stellen voor automatisch gebruik. Laat de file ergens plaatsen waar je vanaf het internet bij kan, en dan kun je de RSS-feed gebruiken in je RSS-lezer.