Script om je ingevoerde gegevens bij Mijn Voedingscentrum.nl over te nemen in een PostgreSQL database

Stan Jansen 16af11a456 Haal gegevens op sinds laatst bekende datum 1 month ago
README.md 7e144aa773 Eerste versie van het Voedingscentrum-script 2 months ago
migrations.pgsql 465579d7f0 Eerste versie van het Voedingscentrum script 2 months ago
requirements.txt 465579d7f0 Eerste versie van het Voedingscentrum script 2 months ago
voedingscentrum.py 16af11a456 Haal gegevens op sinds laatst bekende datum 1 month ago

README.md

Voedingscentrum Data Importer

Dit script logt in op je account bij Voedingscentrum.nl en haalt daar je ingevulde consumptiegegevens op, en importeert deze in een PostgreSQL database.

Installatie

pip3 install --user -r requirements.txt
psql -e CREATE DATABASE voeding
cat migrations.pgsql | sed -r "s/USERNAME/`whoami`/g" | psql -d voeding

Gebruik

Bij het opstarten van het script dien je je gegevens als command-line argumenten op te geven. Voor informatie over de argumenten voer je het volgende commando uit:

python3 voedingscentrum.py -h